CKB

JPK Credit Business Card

  • Mogućnost odloženog plaćanja goriva.
  • Olakšana administracija i papirologija.
  • Bolja kontrola potrošnje.
  • Pravno lice može imati više kartica.
  • Pravno lice može izabrati da li će pored imena firme stajati ime korisnilka ili tablice vozila.

Opis proizvoda

JPK Credit Business Co brand kartica je kreditna kartica koja je namijenjena pravnim licima koja nijesu deponenti Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, a lojalini su klijenti Jugopetrola.

JPK Business Credit je kreditna kartica i visinu limita odobrava Jugopetrol, sa kim se i potpisuje ugovor o korišćenju kartice. Odobreni limit se obnavlja iz mjeseca u mjesec. Po isteku kreditnog perioda, Banka šalje fakturu sa dospjelim dugom. Rok za izmirenje obaveza je 10 dana.

Pravno lice može imati više kartica, pri čemu je svaka pojedinačno limitirana na određeni iznos, čime se omogućava adekvatna kontrola potrošnje.

Gdje možete dobiti karticu?

Za karticu možete aplicirati u bilo kojoj od poslovnih jedinica Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica širom Crne Gore. Karticu možete koristiti istog dana kada je dobijete.

Prijava gubitka ili krađe kartice

U slučaju da ste izgubili karticu ili Vam je ona ukradena molimo Vas da kontaktirate CKB Call Centar. Kartica će biti automatski blokirana od momenta kada ste kontaktirali Banku. Ukoliko ne prijavite gubitak ili krađu bićete odgovorni za cjelokupan dug.

Reklamacija

Ukoliko korisnik kartice smatra da mu neki troškovi ne pripadaju ili su pogrešno obračunati, može se obratiti Banci radi reklamiranja istih uz podnošenje računa i druge dokumentacije koju Banka od njega može tražiti. Rok za podnošenje reklamacije je 72h od datuma transakcije.
Banka ne preuzima odgovornost za kvalitet i količinu robe odnosno usluge kupljene karticom. Reklamaciju u vezi sa kvalitetom i količinom robe, odnosno kvalitetom usluge, korisnik rješava sa prodajnim mjestom. Bez obzira na ishod reklamacije korisnik je dužan podmiriti ukupan dug po kartici. Ako Banka utvrdi da je reklamacija opravdana, odobriće račun vezan za karticu, a u slučaju neopravdane reklamacije korisnik snosi sve troškove.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.