ckb stednja

CKB rentna štednja

Ova vrsta štednje omogućiće vam ostvarivanje redovnog prihoda mjesečnom isplatom kamate na sredstva koja ste oročili.

Kome je namijenjena?

Rentna štednja namijenjena je svima koji žele da čuvaju svoju ušteđevinu u banci, tako da na taj iznos ostvaruju redovan mjesečni prihod.

Prednosti

  • rok oročenja od 3 do 24 mjeseca
  • minimalni ulog je samo 100 eura
  • obračun kamate vrši se mjesečno i uplaćuje se na vaš transakcioni račun

Sredstva se mogu deponovati na više načina:

  • uplatom gotovine preko blagajne;
  • uplatom preko interneta – uplata sa transakcionog računa na depozit (virmanski prenos sredstava);
  • uplatom iz drugih banaka ili opštom uplatnicom – uplata se vrši direktno na žiro račun Banke sa pozivom na broj ugovora.

U okviru jednog ugovora može biti uplaćen samo jedan ulog, tako da nije predviđena opcija naknadnih (sukcesivnih) uplata po istom ugovoru.

Kod podizanja štednje, po dospijeću posljednje rente, ista se isplaćuje, umanjena za iznos poreza i zajedno sa glavnicom automatski se prenosi na transakcioni račun, čime se ugovor automatski gasi.

Ulozi su u eurima.

Banka u ime klijenta i za njegov račun prilikom isplate kamate obračunava, obustavlja od obračunate kamate i uplaćuje na propisane račune porez na prihod od kapitala, saglasno važećim zakonskim propisima na dan isplate kamate.

 

Fond za zaštitu depozita

Crnogorska komercijalna banka je članica Fonda za zaštitu depozita.

Formular za prijavu

+382