ckb gradjani platni promet

Ino plaćanja (Nostro)

Nostro doznaka predstavlja instrument plaćanja u međunarodnom platnom prometu.

Klijentima omogućava prenos sredstava na račune lica u inostranstvu, po različitim osnovama.

S obzirom da je provizija koja se naplaćuje niska, ovaj instrument se najčešće koristi za plaćanja prema inostranstvu.

Kome je namijenjen?

Proizvod je namijenjen svim fizičkim licima koja imaju otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Banke.


Prednosti

  • Jednostavan i brz prenos sredstava na račune u inostranstvu
  • Izuzetno jeftin način ino plaćanja

Da bi se realizovala Nostro doznaka, klijent mora da ima otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Banke.

Dokumentacija potrebna za realizaciju:

  • Instrukcije za plaćanje prema inostranstvu (IBAN, SWIFT primaoca sredstava)
  • Potpisan nalog za plaćanje

Naknade

Za plaćanje doznake Banka naplaćuje sljedeću proviziju.

Do 1.500€, provizija je 1% (min. 9€)
Od 1.500€ - 3.000€, provizija je 1%
Od 3.000€ - 50.000€, provizija je 1%
Preko 50.000€, provizija je 0,5%
Ukoliko klijent želi da snosi i troškove krajnjeg korisnika sredstava (opcija “OUR”), pored standardne provizije mora platiti i troškove dodatne provizije kao što slijedi:

Od 1€ do 4.999€ - 10€
Od 4.999€ do 12.500€ - 15€
Od 12.500€ i više - 20€
Provizija na konverziju konvertibilnih valuta:

- za iznose do € 20.000, konverzija se vrši po kursu iz kursne liste CKB za devize bez provizije.

- za iznose preko € 20.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 1%, osim u slučaju za plaćanje doznake ili oročene štedne uloge preko 3 mjeseca.

Provizije na konverziju za plaćanje doznake ili oročene štedne uloge preko 3 mjeseca su:

- za iznose od € 20.000 do € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.5%

- za iznose preko € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.3%
Mjenjački poslovi vrše se po kursu iz kursne liste CKB za efektivu bez provizije.