ckb gradjani platni promet

Devizni prilivi (Loro)

Loro doznaka je instrument međunarodnog platnog prometa koji omogućava priliv sredstava iz inostranstva.

Kome je namijenjen?

Proizvod je namijenjen svim fizičkim licima koja imaju otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Banke.


Prednosti

  • Brz način naplate novčanih sredstava iz inostranstva
  • Siguran i efikasan priliv novca iz inostranstva

Da bi se realizovala Loro doznaka, klijent mora da ima otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Banke.

Dokumentacija potrebna za realizaciju Loro doznaka:

  • instrukcije za priliv sredstva iz inostranstva (IBAN,SWIFT klijenta).
    Ove instrukcije možete dobiti u nekoj od poslovnica CKB banke, ili putem mejla, ukoliko imate potpisanu izjavu o slanju dokumentacije na mejl, ili putem E-bankinga, na zahtjev. Ako ste korisnik E-bankinga ili ako ste potpisali izjavu o slanju dokumentacije na mejl,  Banka će vam mejlom dostaviti Loro doznaku, kao potvrdu o prilivu sredstava.

Naknade

Cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte u pregledu tarifa.

 

Poštovani klijenti, obavještavamo vas da će od 8. februara 2022. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za račune fizičkih lica, overdraft i transakciona plaćanja. Najavu promjene cjenovnih uslova pogledajte ovdje.