Shopping kartica

CKB shopping kartica

CKB shopping kartica je super pojačanje tvog mjesečnog budžeta i saveznik za nepredviđene obaveze! Osim dodatnih sredstava, donosi ti mogućnosti kupovine na rate, podizanje gotovine na bankomatima i otplatu iznosa na rate, kao i nevjerovatne popuste kod mnogobrojnih partnera.

 Od 1. do 16. septembra uz CKB Visa shopping karticu ostvari popust i do 70% i plaćaj do 24 rate kod odbranih trgovaca.

Posjeti naše partnere i kupi ono što ti je potrebno ili već duže vremena želiš imati – za sebe i one koji su ti važni!

Pogledaj listu partnera, popuste i broj rata ovdje.

Kome je namijenjena?

CKB shopping kartica je namijenjena svim kreditno sposobnim klijentima koji primaju platu/penziju u Crnoj Gori.

Da bi izašla u susret građanima, Crnogorska komercijalna banka omogućava da za ovu karticu apliciraju i oni koji nijesu redovni klijenti Banke, kao i lica koja imaju ugovor na određeno vrijeme, ali su u mogućnosti da obezbijede određena sredstva obezbjeđenja.

Ukoliko nijeste zaposleni, karticu možete dobiti ako garantujete svojim ličnim depozitom kao sredstvom obezbjeđenja.


Prednosti

  • Plaćate u ratama proizvode i usluge u zemlji i inostranstvu, i na internetu
  • Bez kamate u slučaju redovne otplate dospjelih rata
  • Bez troškova na prodajnim mjestima sa kojima Banka ima sklopljen ugovor
  • Kupljene proizvode dobijate odmah, a prva rata dospijeva tek posljednjeg dana u mjesecu u kom je kupovina obavljena
  • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu, uz otplatu iznosa na rate

Na prodajnim mjestima trgovaca sa kojima Banka ima sklopljen ugovor o prihvatanju CKB shopping kartice broj rata je definisan u skladu sa ugovorom koji je Banka sklopila sa trgovcem. Ugovorene uslove možete vidjeti na strani www.ckb.me/shopandgo. Spisak trgovaca pogledajte ovdje.

Kod trgovaca sa kojima Banka nema sklopljen ugovor, na internetu ili pri podizanju gotovine na bankomatu, iznosi se dijele automatski:

 

Iznos (u EUR) Broj rata
0,01 - 20 Ne dijeli se na rate
20,01 - 50 2
50,01 - 100 3
100,01 - 200 6
200,01 - 600 9
600,01 - 1.200 12
1.200,01 - ~ 24

 

Način otplate duga

Prva rata dospijeva posljednjeg dana u mjesecu. Klijent je u obavezi da prvu ratu od potrošenog iznosa uplati do kraja narednog mjeseca. Naplata dospjelih obaveza se vrši automatski sa transakcionog računa klijenta.

Sredstva obezbjeđenja kreditnog limita kartice

  • administrativna zabrana
  • mjenica i mjenično ovlašćenje
  • depozit (opciono)
  • žirant (opciono)

Postoji mogućnost odobrenja kreditnog limita do iznosa jedne plate bez administrativne zabrane i potvrde o zaposlenju za klijente koji 6 mjeseci primaju platu/penziju preko računa u Crnogorskoj komercijalnoj banci.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

„3D Secure“ usluga

Crnogorska komercijalna banka obezbijedila je korisnicima Mastercard i VISA kartica još veću sigurnost prilikom obavljanja transakcija na internetu, uvodeći novu funkcionalnost „3D Secure“ kao dodatni nivo identifikacije prilikom kupovine.

„3D Secure“  je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprječavanja zloupotreba, tj. neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica. Više

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Za kartice izdate do 14.12.2020. godine, pogledajte tarife.

Formular za prijavu

+382