ckb kreditne kartice

CKB VISA GOLD REVOLVING

CKB VISA GOLD kartica je revolving kreditna kartica koja pruža posebne pogodnosti i koju možete koristiti za plaćanje proizvoda i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, do visine odobrenog kreditnog limita, po principu minimalne mjesečne otplate duga, na mjestima sa oznakom VISA.

Kome je namijenjena?

CKB VISA GOLD kreditna revolving kartica je namijenjena svim kreditno sposobnim klijentima koji primaju platu/penziju u Crnoj Gori.

Da bi izašla u susret građanima, Crnogorska komercijalna banka omogućava da za ovu karticu apliciraju i oni koji nijesu redovni klijenti Banke, kao i lica koja imaju ugovor na određeno vrijeme, ali su u mogućnosti da obezbijede određena sredstva obezbjeđenja.

Ukoliko nijeste zaposleni, karticu možete dobiti ako garantujete svojim ličnim depozitom, kao sredstvom obezbjeđenja.

Prednosti

Sa VISA Gold Revolving karticom možete da:

 • raspolažete visokim odobrenim kreditnim limitom
 • otplaćujete dug u iznosu minimalne mjesečne otplate, koji sami birate
 • ne plaćate kamatu ukoliko izmirite cjelokupan dug do 15. u mjesecu
 • plaćate proizvode i usluge, kao i podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu, na prodajnim mjestima sa oznakom VISA
 • vršite beskontaktna plaćanja
 • plaćate robu i usluge putem interneta
 • dopunite račun za mobilnu mrežu 067, 068 i 069 na bankomatima, kao i na POS terminalima naše Banke kod ovlašćenih dilera
 • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima Crnogorske komercijalne banke

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Način otplate duga

CKB VISA GOLD Revolving kreditna kartica funkcioniše po principu revolving kredita tako što mjesečno izmirujete minimalni iznos duga, koji sami birate (5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 75% ili 100%, a minimalno 25€), a ostatak dugovanja vam se prenosi u naredni mjesec. Minimalni iznos duga dospijeva posljednjeg dana u mjesecu u kom je kupovina obavljena. Ukoliko cjelokupan svoj dug izmirite do 15. u mjesecu, bićete oslobođeni mjesečne kamate. Naplata dospjelih obaveza se vrši automatski sa transakcionog računa.

Sredstva obezbjeđenja

 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • depozit
 • žirant (opciono)

Postoji mogućnost odobrenja kreditnog limita do iznosa jedne plate bez administrativne zabrane i potvrde o zaposlenju za klijente koji 6 mjeseci primaju platu/penziju preko računa u Crnogorskoj komercijalnoj banci.

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

„3D Secure“ usluga

Crnogorska komercijalna banka obezbijedila je korisnicima Mastercard i VISA kartica još veću sigurnost prilikom obavljanja transakcija na internetu, uvodeći novu funkcionalnost „3D Secure“ kao dodatni nivo identifikacije prilikom kupovine.

„3D Secure“  je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprječavanja zloupotreba, tj. neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica. Više

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Za kartice izdate do 14.12.2020. godine, pogledajte tarife.

Formular za prijavu

+382