ckb kreditne kartice

CKB American Express Blue

American Express Blue je revolving kreditna kartica koju možete koristiti za plaćanje proizvoda i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, do visine odobrenog kreditnog limita, po principu minimalne mjesečne otplate duga, na mjestima sa oznakom American Express.

Kome je namijenjena?

American Express Blue revolving kreditna kartica je namijenjena svim kreditno sposobnim klijentima koji primaju platu/penziju u Crnoj Gori.

Da bi izašla u susret građanima, Crnogorska komercijalna banka omogućava da za ovu karticu apliciraju i oni koji nijesu redovni klijenti Banke, kao i lica koja imaju ugovor na određeno vrijeme, ali su u mogućnosti da obezbijede određena sredstva obezbjeđenja.

Ukoliko nijeste zaposleni, karticu možete dobiti ako garantujete svojim ličnim depozitom kao sredstvom obezbjeđenja.


Prednosti

Sa American Express Blue karticom možete da:

 • otplaćujete dug u iznosu minimalne mjesečne otplate, koji sami birate
 • ne plaćate kamatu ukoliko izmirite cjelokupan dug do 15. u mjesecu
 • plaćate proizvode i usluge i podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu na prodajnim mjestima sa oznakom American Express-a i na internetu
 • provjerite stanje na kartici, na bankomatima Crnogorske komercijalne banke, kao i svim bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu
 • dopunite račun za mobilnu mrežu 067, 068 i 069 na bankomatima, kao i na POS terminalima naše Banke kod ovlašćenih dilera

Sa American Express Blue karticom ostvarujete i posebne povoljnosti:

 • ostvarujete 1% Cashback-a na kompletnu potrošnju ostvarenu na POS terminalima

Za više informacija posjetite stranicu: www.americanexpress.com/montenegro

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Izdavanje dodatne kartice

Vlasniku računa koji ima svoju American Express Blue karticu mogu biti izdate i dodatne kartice. Time možete olakšati raspolaganje vašim sredstvima članovima svoje porodice, svojoj djeci, studentima u inostranstvu itd. Dodatne kartice izdaju se na zahtjev korisnika osnovne kartice u korist drugog fizičkog lica, a sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

Način otplate duga

American Express Blue kartica funkcioniše po principu revolving kredita tako što mjesečno izmirujete minimalni iznos duga, koji sami birate (5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 75% ili 100%, a minimalno 25€), a ostatak duga se prenosi u naredni mjesec. Minimalni iznos duga dospijeva posljednjeg dana u mjesecu u kom je kupovina obavljena. Ukoliko cjelokupan svoj dug izmirite do 15. u mjesecu, bićete oslobođeni kamate. Naplata dospjelih obaveza se vrši automatski sa transakcionog računa.

Sredstva obezbjeđenja

 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • depozit
 • žirant (opciono)

Postoji mogućnost odobrenja kreditnog limita do iznosa jedne plate bez administrativne zabrane i potvrde o zaposlenju za klijente koji 6 mjeseci primaju platu/penziju preko računa u Crnogorskoj komercijalnoj banci.

Potrebna dokumentacija

 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta
 • administrativna zabrana
 • mjenica
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili penzioni ček
 • kopija matrikule (za pomorce)
 • formular za unos ličnih podataka
 • saglasnost klijenta za pristupanje RKB-u
 • zahtjev za izdavanje kreditne kartice
 • zahtjev za odobrenje kreditnog limita

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Za kartice izdate do 14.12.2020. godine, pogledajte tarife.

Formular za prijavu

+382