ckb kreditne kartice

CKB American Express Gold

American Express Gold je revolving kreditna kartica kreirana sa ciljem da pruži sigurnost, prepoznatljivost i vrhunsku uslugu svojim korisnicima. Možete je koristiti za plaćanje proizvoda i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu, do visine odobrenog kreditnog limita, po principu minimalne mjesečne otplate duga, na mjestima sa oznakom American Express.

Kome je namijenjena?

American Express Gold revolving kreditna kartica je namijenjena svim kreditno sposobnim klijentima koji primaju platu/penziju u Crnoj Gori.

Da bi izašla u susret građanima, Crnogorska komercijalna banka omogućava da za ovu karticu apliciraju i oni koji nijesu redovni klijenti Banke, kao i lica koja imaju ugovor na određeno vrijeme, ali su u mogućnosti da obezbijede određena sredstva obezbjeđenja.

Ukoliko nijeste zaposleni, karticu možete dobiti ako garantujete svojim ličnim depozitom, kao sredstvom obezbjeđenja.


Prednosti

Sa American Express Gold karticom možete da:

 • raspolažete visokim odobrenim kreditnim limitom
 • otplaćujete dug u iznosu minimalne mjesečne otplate, koji sami birate
 • ne plaćate kamatu ukoliko izmirite cjelokupan dug do 15. u mjesecu
 • plaćate proizvode i usluge, kao i podižete gotovinu u zemlji i inostranstvu na prodajnim mjestima sa oznakom American Express-a i na internetu
 • provjerite stanje na kartici na bankomatima Crnogorske komercijalne banke, kao i svim bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu
 • dopunite račun za mobilnu mrežu 067, 068 i 069 na bankomatima, kao i na POS terminalima naše Banke kod ovlašćenih dilera

Sa American Express Gold karticom ostvarujete posebne pogodnosti

 • mogućnost ostvarivanja GOLD nagrada
 • pravo na putno i zdravstveno osiguranje ukoliko troškove putovanja platite ovom karticom. Više na sajtu

Za više informacija posjetite stranicu: www.americanexpress.com/montenegro

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Izdavanje dodatne kartice

Vlasniku računa koji ima American Express Gold karticu mogu biti izdate i dodatne kartice, a prva izdata dodatna kartica je besplatna. Time možete olakšati raspolaganje vašim sredstvima članovima svoje porodice, svojoj djeci, studentima u inostranstvu itd. Dodatne kartice izdaju se na zahtjev vlasnika osnovne kartice u korist drugog fizičkog lica, a sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

Način otplate duga

American Express Gold kreditna kartica funkcioniše po principu revolving kredita tako što mjesečno izmirujete minimalni iznos duga, koji sami birate (5%, 10%, 15%, 25%, 50%, 75% ili 100%, a minimalno 25€), a ostatak dugovanja vam se prenosi u naredni mjesec. Minimalni iznos duga dospijeva posljednjeg dana u mjesecu u kom je kupovina obavljena. Ukoliko cjelokupan svoj dug izmirite do 15. u mjesecu, bićete oslobođeni kamate. Naplata dospjelih obaveza se vrši automatski sa transakcionog računa.

Sredstva obezbjeđenja

 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • depozit
 • žirant (opciono)

Mogućnost odobrenja kreditnog limita do iznosa jedne plate bez administrativne zabrane i potvrde o zaposlenju za klijente koji 6 mjeseci primaju platu/penziju preko računa u Crnogorskoj komercijalnoj banci

Potrebna dokumentacija

 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta
 • administrativna zabrana
 • mjenica
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili penzioni ček
 • kopija matrikule (za pomorce)
 • formular za unos ličnih podataka
 • saglasnost klijenta za pristupanje RKB-u
 • zahtjev za izdavanje kreditne kartice
 • zahtjev za odobrenje kreditnog limita

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

GOLD NAGRADE

Korisnici American Express Gold kreditne kartice imaju mogućnost ostvarivanja prava na nagradni let ukoliko korisnik kartice na godišnjem nivou na POS terminalima ostvari potrošnju u definisanim iznosima:

 • ukoliko je ostvaren promet na POS terminalima veći ili jednak iznosu od 7.500,00€, ostvaruje pravo na let na relaciji Podgorica-Beograd-Podgorica ili Tivat-Beograd-Tivat ili vaučer od 100,00€
 • ukoliko je ostvaren promet na POS terminalima veći ili jednak iznosu od 15.000,00€, ostvaruje pravo na let na relaciji Podgorica-Rim -Podgorica, Podgorica-Beč-Podgorica ili vaučer od 200,00€

Ukoliko klijent sa kojim je zaključen Ugovor o kreditu i izdavanju i korišćenju American Express Gold kreditne kartice ima i ovlašćeničku karticu, za ostvarivanje prava na nagradni let/vaučer računa se promet ostvaren i vlasničkom i ovlašćeničkom karticom.

Pravo na nagradni let klijent može iskoristiti najkasnije do 31. marta godine koja slijedi iza godine u kojoj je nagrada osvojena.

Klijent je u obavezi da prijavi pravo korišćenja nagrade partneru minimum nedjelju dana prije planiranog leta.

Prijavu za nagradni let/vaučer podnosi isključivo klijent sa kojim je zaključen Ugovor o kreditu i izdavanju i korišćenju American Express kreditne kartice.

Nagradni vaučer važi godinu dana od dana izdavanja vaučera od strane partnera, nakon čega isti nije moguće iskoristiti.

Klijent ima pravo prenosa nagrade na treće lice, i u tom slučaju je u obavezi da na prijavi koju predaje, u polju „Korisnik nagrade“, upiše podatke osobe koja će iskoristiti nagradu.

Karte/vaučer po ovom osnovu se mogu podizati isključivo u u Poslovnici Montenegro Airlinesa, Bulevar Ivana Crnojevića 53.

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

Za kartice izdate do 14.12.2020. godine, pogledajte tarife.

Formular za prijavu

+382