ckb gradjani debitne kartice

CKB Visa Classic Debit

CKB VISA Classic Debit je beskontaktna međunarodna platna kartica  koja omogućava jednostavno i sigurno plaćanje proizvoda i usluga, kao i podizanje gotovine na  bankomatima i šalterima, u zemlji i inostranstvu, do nivoa raspoloživih sredstava na transakcionom računu, za nacionalni platni promet, za koji je kartica vezana.

Kome je namijenjena?

CKB Visa Classic Debit kartica namijenjena je svim rezidentnim i nerezidentnim licima sa prebivalištem u Crnoj Gori koji imaju otvoren transakcioni račun za nacionalna plaćanja u našoj Banci.


Prednosti

Sa CKB VISA Classic Debit karticom možete da:

  • brzo i jednostavno plaćate proizvode i usluge na POS terminalima, podižete gotovinu na bankomatima i šalterima u zemlji i inostranstvu sa oznakom VISA, do nivoa raspoloživih sredstava na transakcionom računu za nacionalni platni promet, za koji je kartica vezana
  • besplatno podižete gotovinu u mreži bankomata i na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke
  • provjeravate stanje na svom računu na bankomatima Crnogorske komercijalne banke, kao i svim bankomatima drugih banaka sa oznakom VISA
  • plaćate robu i usluge putem interneta
  • dopunite račun za mobilnu mrežu 067, 068 i 069 na bankomatima, kao i na POS terminalima naše Banke kod ovlašćenih dilera
  • vršite beskontaktna plaćanja do iznosa od 50€

Ukoliko želite ovu karticu, pristupnicu možete preuzeti ovdje.

Izdavanje dodatne kartice

Vlasniku računa koji ima svoju CKB VISA Classic Debit karticu mogu biti izdate i dodatne kartice. Time možete olakšati raspolaganje vašim sredstvima članovima svoje porodice, svojoj djeci, studentima u inostranstvu itd. Dodatne kartice izdaju se na zahtjev vlasnika osnovne kartice u korist drugog fizičkog lica, a sve transakcije po osnovu korišćenja dodatnih kartica terete račun vlasnika osnovne kartice.

„3D Secure“ usluga

Crnogorska komercijalna banka obezbijedila je korisnicima Mastercard i VISA kartica još veću sigurnost prilikom obavljanja transakcija na internetu, uvodeći novu funkcionalnost „3D Secure“ kao dodatni nivo identifikacije prilikom kupovine.

„3D Secure“  je međunarodni sigurnosni standard za provjeru tačnosti podataka korisnika kartice kod plaćanja na internetu i razvijen je u cilju sprječavanja zloupotreba, tj. neovlašćene upotrebe kartica od strane trećih lica. Više

Naknade

Ukoliko želite da saznate cjenovne uslove proizvoda i usluga, pogledajte tarife.

CKB digitalni proizvodi

Zainteresovani ste za CKB digitalne proizvode? Aplicirajte online.

Aplicirajte online