ckb gradjani osoguranje

Zastupanje u osiguranju

Zastupanje u osiguranju

Crnogorska komercijalna banka, licencirana za poslove zastupanja u osiguranju, omogućava svojim klijentima da u ekspoziturama Banke dobiju polise neživotnog osiguranja u saradnji sa našim partnerom iz oblasti osiguranja -Lovćen osiguranje AD