ckb krediti

Kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu (CKB overdraft)

Raspolažite dodatnim novčanim sredstvima u svakom trenutku, na način koji vama najviše odgovara.

 

Kome je namijenjen?

CKB overdraft (kredit u vidu dozvoljenog prekoračenja po transakcionom računu) namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem na neodređeno vrijeme i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, kao i zaposlenima na neodređeno vrijeme i penzionerima koji primaju penziju preko Fonda PIO Crne Gore.

Prednosti

 • Mogućnost dogovaranja grejs perioda do 3 meseca
 • U slučaju nedovoljnih prihoda, može se pridružiti solventni žirant
 • Ciljna potrošnja sredstava se ne prati
 • Ako primate platu ili penziju u CKB banci ne morate da dokumentujete prihode
 • Jednokratna isplata na CKB račun
 • Otplata rata i kamate se vrši na mjesečnom nivou

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • kredit se odobrava u iznosima od 50 EUR do 5.000 EUR za zaposlene i od 50 EUR do 1.500 EUR za penzionere
 • rok otplate 12 mjeseci
 • kredit se odobrava po fiksnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • žirant (opciono)

Potrebna dokumentacija:

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da traži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za overdraft.

Formular za prijavu

+382