ckb krediti

CKB stambeni kredit

U životu je ključno imati svoj dom – mjesto gdje ćete se osjećati svoji na svome, spokojni i opušteni.
Mi vam nudimo CKB stambeni kredit, a vi izaberite stan ili kuću prema svojim željama.
Izaberite CKB stambeni kredit i donesite ključnu odluku za vaš život!

Kome je namijenjen?

CKB stambeni kredit namijenjen je rezidentima i nerezidentima sa zaposlenjem i regulisanim boravkom u Crnoj Gori, zaposlenima na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima, penzionerima, preduzetnicima (moraju postojati minimum godinu dana), klijentima sa drugim vidom redovnih prihoda koje mogu dokazati.

Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 5.000 EUR do 300.000 EUR
 • rok otplate od 12 do 300 mjeseci

*U saradnji sa građevinskim kompanijama Čelebić i Zetagradnja, možete aplicirati za CKB stambeni krediti i za stanove u izgradnji, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu koja iznosi 5% (efektivna kamatna stopa 5,05%*) i provizijom za odobrenje kredita od 0,5%. Kao sredstvo obezbjeđenja za ove kredite klijenti će obezbijediti hipoteku nad stambenim prostorom koji je predmet prodaje, osiguranim u korist CKB.

*Za kupovinu poslovnih prostora (izgradnja kompanija Čelebić i Zetagradnja) možete aplicirati za CKB hipotekarni kredit, u iznosu od 3.000 EUR do 120.000 EUR, sa fiksnom kamatnom stopom od 6% (efektivna kamatna stopa 6,07%**), provizijom za odobrenje kredita od 0,5% i sa rokom otplate od 2 do 20 godina. Kao sredstvo obezbjeđenja za ovaj kredit klijenti će obezbijediti hipoteku nad adekvatnom nekretninom, osiguranom u korist CKB.

Reprezentativni primjer

 30.000 EUR50.000 EUR70.000 EUR
Period otplate 120 mjeseci 240 mjeseci 300 mjeseci
NKS (godišnja) 5,99% 5,99% 5,99%
Mjesečni anuitet 330,49 EUR 353,33 EUR 443,78 EUR
Administrativna naknada 450 EUR 750 EUR 1.050 EUR
Ukupna kamata 9.659,05 EUR 34.800,34 EUR 63.134,60 EUR
Trošak procjene nepokretnosti 60 EUR 60 EUR 60 EUR
Polisa osiguranja nekretnine 197,72 EUR 197,72 EUR 197,72 EUR
Ugovor o hipoteci 170 EUR 170 EUR 170 EUR
Upis hipoteke 20 EUR 20 EUR 20 EUR
Naknada za izdavanje lista nepokretnosti 8 EUR 8 EUR 8 EUR
EKS 6,72% 6,31% 6,23%
Ukupni troškovi* 10.571,77 EUR 36.013,06 EUR 64.647,32 EUR
Ukupan dug 40.571,77 EUR 86.013,06 EUR 134.647,32 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenice (4 EUR), upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR), trošak procjene nepokretnosti (60 EUR), trošak polise osiguranja nekretnine (197,72 EUR), trošak ugovora o hipoteci (170 EUR), trošak upisa hipoteke (20 EUR) i naknada za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.11.2020. godine.

Kreditni kalkulator

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1.5% od iznosa kredita


Informator:

Informator za CKB stambeni kredit možete preuzeti ovdje.

Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • u momentu dospijeća posljednje rate klijent ne može biti stariji od 70 godina
 • kredit se odobrava po fiksnoj ili varijabilnoj kamatnoj stopi

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica i mjenično ovlašćenje korisnika kredita
 • hipoteka prvog reda na nekretnini upisana u korist Banke
 • polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke
 • žirant/sudužnik
 • polisa životnog osiguranja (opciono)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija identifikacionog dokumenta ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • mjenica korisnika kredita
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili penzioni ček
 • ugovor o radu (opciono)
 • saglasnost za pristup RKB-u i kopija naloga uplate za RKB
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova
 • list nepokretnosi – ne stariji od 30 dana
 • ovlašćenje za procjenu vrijednosti nekretnine
 • kopija matrikule (za pomorce)

Dodatna dokumentacija koju donosi preduzetnik:

 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama
 • poreska prijava za prošlu godinu

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Formular za prijavu

+382