hipotekarni-kredit

CKB kredit za refinansiranje

Ako želite da objedinite sve kredite ili želite da ih na jednostavniji i lakši način otplatite, odaberite CKB refinans kredit koji omogućava refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori.

Ovaj refinansirajući kredit pruža vam mogućnost otplate kreditnih obaveza, a ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, Banka vam je može odobriti.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.


Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 3 do 120 mjeseci

Reprezentativni primjer

 10.000 EUR15.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 60 mjeseci 72 mjeseca 120 mjeseci
NKS (godišnja) 9,39% 8,79% 7,99%
Mjesečni anuitet 209,46 EUR 268,80 EUR 303,16 EUR
Administrativna naknada 150 EUR 225 EUR 375 EUR
Ukupna kamata 2.567,89 EUR 4.353,70 EUR 11.379,74 EUR
EKS 10,54% 9,29% 8,67%
Ukupni troškovi* 2.722,89 EUR 4.353,70 EUR 11.759,74 EUR
Ukupan dug 12.722,89 EUR 19.353,70 EUR 36.759,74 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 9. 2023. godine.

Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1,50% od iznosa kredita.


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili kopija matrikule za pomorce
 • zahtjev za uplatu zarade i drugih primanja (za nove klijente)
 • izjava o otpremnini
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • kopija naloga uplate za RKB
 • platne liste za poslednja 3 mjeseca

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

CKB kredit za refinansiranje

Zainteresovani ste za CKB kredit za refinansiranje? Aplicirajte online.

Aplicirajte online