ckb krediti

CKB kredit za refinansiranje

Ako želite da objedinite sve kredite ili želite da ih na jednostavniji i lakši način otplatite, odaberite CKB refinans kredit koji omogućava refinansiranje kreditnih obaveza u bankama i mikrokreditnim institucijama u Crnoj Gori.

Ovaj refinansirajući kredit pruža vam mogućnost otplate kreditnih obaveza, a ukoliko vam je potrebna dodatna gotovina, Banka vam je može odobriti u iznosu od 50% sredstava koja se refinansiraju.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.


Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 3 do 72 mjeseca

Reprezentativni primjer

 3.000 EUR10.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 60 mjeseci 60 mjeseci 72 mjeseca
NKS (godišnja) 7,99% 7,59% 6,99%
Mjesečni anuitet 60,41 EUR 199,59 EUR 423,49 EUR
Administrativna naknada 30 EUR 100 EUR 250 EUR
Ukupna kamata 624,53 EUR 1.975,34 EUR 5.491,44 EUR
EKS 8,53% 8,07% 7,38%
Ukupni troškovi* 659,53 EUR 2.080,34 EUR 5.746,44 EUR
Ukupan dug 3.659,53 EUR 12.080,34 EUR 30.746,44 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.11.2021. godine.

Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iskoristite popust za sve online aplikacije! Za sve klijente koji apliciraju online za CKB keš kredit, odobravamo 0,5% nižu NKS od standardne ponude!

 

U akciji do kraja maja 2021. godine, svim korisnicima CKB keš kredita poklanjamo CKB GO servis besplatno prvih 6 mjeseci!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita.


Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • administrativna zabrana
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana) ili kopija matrikule za pomorce
 • zahtjev za uplatu zarade i drugih primanja (za nove klijente)
 • izjava o otpremnini
 • saglasnost za pristup RKB-u
 • kopija naloga uplate za RKB
 • platne liste za poslednja 3 mjeseca

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

CKB kredit za refinansiranje

Zainteresovani ste za CKB kredit za refinansiranje? Aplicirajte online.

Aplicirajte online