CKB keš kredit za penzionere

Novim koracima zajedno

CKB gotovinski krediti za penzionere

CKB gotovinski kredit za penzionere sa polisom osiguranja je najbolji izbor za penzionere koji imaju potrebu za gotovinskim sredstvima.

Kome je namijenjen?

Namijenjen je svim penzionerima i državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji borave i primaju penziju u Crnoj Gori.


Prednosti

 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 15.000 EUR
 • rok otplate je od 6 do 120 mjeseci

Reprezentativni primjer

 5.000 EUR10.000 EUR12.000 EUR
Period otplate 60 mjeseci 72 mjeseca 120 mjeseci
NKS (godišnja) 10,49% 10,49% 10,49%
Mjesečni anuitet 107,44 EUR 187,72 EUR 161,84 EUR
Administrativna naknada 85 EUR 170 EUR 204 EUR
Ukupna kamata 1.446,11 EUR 3.515,95 EUR 7.420,71 EUR
EKS 11,88% 11,73% 11,48%
Ukupni troškovi* 1.536,11 EUR 3.690,95 EUR 7.629,71 EUR
Ukupan dug 6.536,11 EUR 13.690,95 EUR 19.629,71 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 1. 9. 2023. godine.

Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1.7% od iznosa kredita


Opšti uslovi odobravanja:

 • maksimum 78 godina starosti u momentu isplate posljednjeg anuiteta u slučaju kredita sa grupnom polisom osiguranja
 • maksimum 75 godina starosti u momentu isplate posljednjeg anuiteta u slučaju kredita sa individualnom polisom osiguranja
 • kredit se odobrava po kamatnoj stopi 7,99% - 12,49%

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • polisa životnog osiguranja (grupna ili individualna)

Potrebna dokumentacija:

 • zahtjev za kredit
 • potpisana kopija lične karte ili kopija boravišne dozvole, ukoliko je u pitanju nerezident
 • formular za unos ličnih podataka
 • mjenica i mjenično ovlašćenje
 • penzioni ček za poslednja 3 mjeseca
 • potvrda o zaposlenju (ne starija od 30 dana – žirant, ako je potreban)
 • dokumentacija za ovjeru (popunjava fond PIO), ne starija od 30 dana
 • saglasnost za pristup RKB-u

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u filijali tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

Banka će, besplatnom SMS porukom, obavijestiti klijenta o isplaćenom kreditu.

CKB keš kredit za penzionere

Zainteresovani ste za CKB keš kredit za penzionere? Aplicirajte online.

Aplicirajte online