ckb krediti

CKB gotovinski kredit za zaposlene sa rokom otplate do 10 godina

Za veći komfor i lakšu otplatu, predstavljamo CKB gotovinski kredit sa rokom vraćanja do 120 mjeseci i mogućnošću odobrenja i do 25.000 eura! Uz jednostavnu proceduru odobravanja, CKB gotovinski kredit je brzo rješenje za izmirenje tekućih obaveza ili gotovinu koja vam je potrebna.

Prednosti

 • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!
 • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
 • rok otplate od 73 do 120 mjeseci
 • duži period otplate omogućava nižu mjesečnu ratu

Reprezentativni primjer

 3.000 EUR10.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 73 mjeseca 96 mjeseci 120 mjeseci
NKS (godišnja) 8,49% 8,49% 8,49%
Mjesečni anuitet 52,30 EUR 142,28 EUR 305,62 EUR
Administrativna naknada 45 EUR 150 EUR 375 EUR
Ukupna kamata 818,01 EUR 3.658,66 EUR 11.674,21 EUR
EKS 9,14% 8,96% 8,87%
Ukupni troškovi* 868,01 EUR 3.813,66 EUR 12.054,21 EUR
Ukupan dug 3.868,01 EUR 13.813,66 EUR 37.054,21 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.11.2021. godine.


Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Odobrenje kredita za 1 dan!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi 1 mjenice (2 EUR) i upita u Kreditni registar CBCG (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1,50% od iznosa kredita.Opšti uslovi odobravanja:

 • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
 • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

 • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
 • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
 • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
 • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

CKB keš kredit za zaposlene sa rokom otplate do 10 godina

Zainteresovani ste za CKB keš kredit sa rokom otplate do 10 godina? Aplicirajte online.

Aplicirajte online