ckb krediti

CKB gotovinski kredit za zaposlene

Ako vam je potreban gotov novac za željenu kupovinu ili brzo izmirenje obaveza, CKB gotovinski kredit je pravo rješenje za vas.

Kome je namijenjen?

Kredit je namijenjen državljanima Crne Gore ili nerezidentima koji imaju regulisan boravak i radni odnos u Crnoj Gori, zaposlenima u kompanijama na određeno i neodređeno vrijeme, pomorcima.

Prednosti

  • odobrenje kredita moguće je za samo 1 dan!
  • kredit se odobrava u iznosima od 300 EUR do 25.000 EUR (bez žiranata)
  • rok otplate od 3 do 72 mjeseca

Reprezentativni primjer

 3.000 EUR10.000 EUR25.000 EUR
Period otplate 60 mjeseci 60 mjeseci 72 mjeseca
NKS (godišnja) 7,99% 7,59% 6,99%
Mjesečni anuitet 60,41 EUR 199,59 EUR 423,49 EUR
Administrativna naknada 30 EUR 100 EUR 250 EUR
Ukupna kamata 624,53 EUR 1.975,34 EUR 5.491,44 EUR
EKS 8,53% 8,07% 7,38%
Ukupni troškovi* 659,53 EUR 2.080,34 EUR 5.746,44 EUR
Ukupan dug 3.659,53EUR 12.080,34 EUR 30.746,44 EUR

 

*Ukupni troškovi predstavljaju zbir kamata za cijeli period, administrativne naknade, naknade za mjenicu (2 EUR) i upita u Kreditni biro CBCG (3 EUR). Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.11.2021. godine.


Kreditni kalkulator

Odobrenje za 1 dan!

Iskoristite popust za sve online aplikacije! Za sve klijente koji apliciraju online za CKB keš kredit, odobravamo 0,5% nižu NKS od standardne ponude!

Iznos kredita
Iznos mjesečne otplate
Ukupan iznos otplate
Ukupan iznos kamate
Zanima me ponuda

Nominalna kamatna stopa

Efektivna kamatna stopa

Procenat provizije

Iznos provizije

Kreditni kalkulator je isključivo informativnog karaktera i u druge svrhe se ne može koristiti. U obračun efektivne kamatne stope u ovom kreditnom kalkulatoru su uključeni troškovi mjenice (2 EUR) i upita Kreditnom registru (3 EUR), kao i iznos provizije za odobravanje kredita koja iznosi 1% od iznosa kredita.Opšti uslovi odobravanja:

  • klijent mora imati minimum 21 godinu starosti prilikom apliciranja za kredit
  • do 70 godina starosti na datum posljednje rate

Obezbjeđenje kredita:

  • administrativna zabrana na platu korisnika kredita
  • administrativna zabrana na platu/penziju žiranta (ako je ugovorom predviđen)
  • mjenica (koju potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen) i mjenično ovlašćenje (koje potpisuje korisnik i žirant, ako je ugovorom predviđen)
  • mjenica i mjenično ovlašćenje pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)
  • ovlašćenje za naplatu sa računa pravnog lica (u izuzetnim slučajevima)

Potrebna dokumentacija:

Lista uslova za kredite fizičkih lica

Banka zadržava pravo da zatraži dodatna obezbjeđenja ili dokumentaciju, ukoliko ocijeni da je potrebno.

Nakon prikupljanja potrebne dokumentacije i potpisivanja zahtjeva za kredit, posjetite neku od naših poslovnica, gdje možete podnijeti zahtjev za kredit. U slučaju da je potreban žirant kao dodatno obezbjeđenje, i on mora da bude prisutan u poslovnici tokom podnošenja zahtjeva, potpisivanja mjenice i ostale dokumentacije.

CKB keš kredit

Zainteresovani ste za CKB keš kredit za zaposlene? Aplicirajte online.

Aplicirajte online