CKB

CKB eBanking servis

 • Učinite svoje operativne troškove prihvatljivim
 • Pojednostavite plaćanja mjesečnih računa
 • Unaprijedite vašu sigurnost

Opis proizvoda

Naša namjera je da klijenti CKB-a svoje operativne poslove učine prihvatljivim, čime bi uštedu vremena i troškova doveli na optimalan nivo. Takođe, želimo da sve operativne poslove prenesemo na Internet i da ih maksimalno automatizujemo koristeći naše Internet bankarstvo – CKB eBanking.

Koristeći CKB eBanking bićete u mogućnosti da: plaćate u zemlji i inostranstvu, imate pregled svih računa i transakcija, preuzimete i pregledate izvode, pregledate stanje kredita i štednje, na siguran način komunicirate sa bankom, pregledate finansijske informacije o karticama, obavite transfer fajlova, uradite topup transakciju (dopuna stanja prepaid mobilnih brojeva telefona), kreirate i razročite štednju, kreirate kastodi zahtjeve i pregledate informacije o kastodi poslovanju (neophodno je da ste kastodi klijent Banke), itd.


Kratko rečeno, CKB eBanking Portal pruža sve informacione i transakcione usluge putem Interneta.

Za korišćenje CKB eBanking Portala nisu potrebne dodatne instalacije niti certifikati, samo Internet Browser i naravno pristupna dokumenta koja klijent dobija od Banke, nakon popunjavanja odgovarajućih pristupnica i potpisivanja eBanking Ugovora. Dostupnost ovog Portala sa bilo koje tačke u svijetu u bilo koje vrijeme daje udobnost i zadovoljstvo upravljanja finansijama.

Ovaj sistem prati sve svjetske trendove, kako u pogledu sigurnosti tako i u pogledu funkcionalnosti i dostupnosti.

Portal je zaštićen SSL certifikatom, izdatim od strane VeriSign-a, jedne od vodećih svjetskih kuća u ovom domenu. Takođe, prilikom logovanja na sistem predviđen je dupli nivo zaštite, a to sve u cilju zajedničke sigurnosti. U ovom trenutku, možemo se pohvaliti da je najsigurnije vršiti transakcije preko Interneta.

Na razvoju ovog Portala radile su eminentne svjetske kuće, Tieto Enator i Siemens, kao i zaposleni naše banke.

Ovaj proizvod mogu koristiti svi građani koji koriste neki od proizvoda CKB-a.

Funkcionalnosti

Ovim sistemom Crnogorska komercijalna banka je omogućila svojim klijentima slijedeće:

 • Da sa bilo koje tačke u svijetu, 24 časa dnevno, pristupe pregledu CKB proizvoda koje koristite kao što su: transakcioni računi, devizni računi, krediti, platne kartice, računi štednje... Važno je napomenuti da cijeli sistem funkcioniše u realnom vremenu.
 • Plaćanja, koja se obavljaju korišćenjem Internet portala, mogu biti u domaćem platnom prometu i prema inostranstvu. Obavljaju se na veoma jednostavan način uz nekoliko tipova automatskih plaćanja. To znači da, npr. bilo koja transakcija koja se desi na računu u platnom prometu, odmah je vidljiva i našim klijentima koji koriste eBanking Portal. Na raspolaganju su i šabloni za plaćanje koji omogućavaju jednostavnije kreiranje plaćanja u domaćem platnom prometu i prema inostranstvu.
 • Sopstveni transfer (own transfer) nudi jednostavan prenos novčanih sredstava sa jednog računa na drugi. Računi mogu biti transakcioni ili štedni. Samim tim, klijent je u mogućnosti da u bilo kom trenutku sa svog osnovnog računa prenese sredstva na račun štednje. Potrebno je napomenuti da je i linija štednje “Štednja na dan“ plasirana upravo u ovu svrhu, da klijentima omogućimo jednostavno kreiranje svoje štednje, za neki njima bitan datum u životu.
 • Kreiranje i pregled raznih tipova štednje je moguće obaviti na jednostavan način. Na raspolaganju je pregled uslova odabrane štednje prije nego što se konačno kreira. Kreirana štednja može da se razroči.
 • Kreiranje kastodi zahtjeva nudi mogućnost trgovanja sa hartijama od vrijednosti. Dodatno je obezbjeđen pregled liste i detalja zahtjeva, naloga, transakcija, portfolija kao i izvještaja o prometu i cijenama hartija od vrijednosti. Da bi koristi ovu funkcionalnost potrebno je da ste kastodi klijent Banke.
 • Pomoću top-up opcije možete dopuniti stanje na vašem prepaid mobilnom broju telefona.
 • Opcijom File Transfer klijenti su u mogućnosti da pošalju Banci platni fajl određenog formata u cilju izvršavanja većeg broja plaćanja odjednom. Za građane je interesantno da izvrše plaćanja za struju, telefon, vodu itd. odjednom.
 • Secure Mail ili Sigurni kanal komunikacije je definicija za sigurnu razmjenu informacija između klijenta i banke, što je nemjerljivo korisno kako za klijenta tako i za Banku. Svaki klijent, koji pošalje mail je identifikovan, tako da Banka može da preduzme sve moguće mjere da izađe u susret svim klijentskim zahtjevima bez njegovog dolaska u Banku.
 • Razvijanje novih funkcionalnosti kao i unaprjeđivanje postojećih je jedan od primarnih ciljeva menadžmenta Banke, a u svakom slučaju primarni cilj eBanking odjeljenja, jer samo na taj način naši klijenti će biti zadovoljni uslugom, kvalitetom i nastaviti uspješnu saradnju sa Bankom.

Informacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte CKB Call Centar na 19894 ili tehničku podršku eBanking odjeljenja putem e-mail adrese ebanking@ckb.me.