CKB

eMon

  • Web servis pomoću kojeg klijent ima mogućnost pregleda transakcija i štampanje izvoda po transakcionom računu.
  • FX servis pomoću kojeg klijent ima mogućnost pregleda transakcija i štampanje izvoda po transakcionom računu.
  • Izvještavanje klijenata o svim promjenama na transakcionom računu putem SMS-a, e-mail adrese, fax-a i govornog servisa.
  • Raspoloživost 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.
  • Jednostavnost upotrebe.
  • Smanjenje obimne papirologije klijenata.

Opis proizvoda

Web servis

Servis omogućava klijentu pristup računima i izvršenje transakcija pristupom web aplikaciji. Identitet korisnka se provjerava upotrebom smart kartice.

FX servis

Servis omogućava klijentu pristup računima i izvršenje transakcije pomoću specijalizovane Windows aplikacije instalirane na računaru klijenta. Aplikacija omogućava rad više korisnika sa različitim nivoima ovlašćenja. Za rad aplikacije nije potrebna stalno uspostavljena veza. Identitet korisnka se provjerava upotrebom smart kartice.

SMS servis

Servis omogućava klijentu interaktivne SMS komande za pristup informacijama o aktivnosti računa. Servis je pristupačan najširem krugu korisnika mobilne telefonije.

WAP servis

Servis omogućava klijentu pristup računima i izvršenje transakcija sa mobilnog telefona. Identifikacija korisnika se obavlja pomoću ličnog identifikacionog broja korisnika, dok je za autorizaciju transakcije potrebna upotreba WIM kartica ili generatora jednokratnih lozinki. Servis se može koristiti pomoću mobilnih telefona koji podržavaju WML ili HTML sadržaj.

eMon govorni servis

Servis omogućava klijentu pristup računima preko govornog automata (020 408 802), koji se može koristiti sa klasičnih telefona, javnih govornica, mobilnih telefona. Korisnici se identifikuju ličnim identifikacionim brojem ili pomoću generatora jednokratnih lozinki. Aplikacija omogućava govorne menije na više jezika.

eMon fax servis

Servis omogućava klijentu da Banka pošalje fax poruke vezane za njihove račune, kompanije Banke i sl. Izgled poruka se formalno prilagođava vizuelnom identitetu Banke. Klijent može da zakaže vrijeme obavještavanja , kao i da zahtijeva potvrdu ili izvještaj o knjiženjima vezanim za njegove račune.

eMon e-mail, fax & SMS obavještenja

Servis omogućava klijentu da Banka pošalje e-mail, faks ili SMS poruke vezane za njihove račune , kompanije Banke i sl. Upotrebom smart kartice klijent je u mogućnosti otvoriti kriptovane i digitalno potpisane e-mail poruke iz Outlook ili Outlook Express klijentske aplikacije. Klijent može da zakaže vrijeme obavještavanja.

Korisnici koji imaju otvoren SMS kanal u sistemu mogu u svakom trenutku izvršiti UPIT U STANJE za svoj račun na način što će poslati poruku sa svog mobilnog telefona sadržine "Saldo" na broj telefona 14747 za sve mobilne mreže u Crnoj Gori.

Važno je napomenuti da se sve transakcije koje obavite putem ovog servisa transportuju do kompanije preko preduzeća eMon d.o.o. čime sigurnost i povjerljivost definisanih transakcija više nije u dijelu Banke već definisanog preduzeća.

Proviziona naplata

Banka će za ove usluge obračunavati korisniku proviziju shodno važećoj tarifi za e-mon usluge.

Informacije

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Call Centru Banke, tehničkoj podršci eBanking odjeljenja ili putem e-mail adrese ebanking@ckb.me.