CKB

Etički kodeks

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica ima preko 20 godina iskustva u poslovanju i već godinama je dominantan učesnik na bankarskom tržištu i tržištu kapitala Crne Gore. Neumoran rad i posvećenost naših zaposlenih, transparentno i etičko poslovanje, orjentisanost ka klijentu, dugoročna lojalnost naših klijenata, odgovorne i održive poslovne prakse su neki od ključnih elemenata uspjeha CKB uz standardne, finansijske parametre. Osnova i smjernice etičkog poslovanja sažete su u Etičkom kodeksu.

Upoznavanje sa sadržajem i poštovanje dokumenta i praćenje promjena ključni su zahtjevi za sve zaposlene i eksterne partnere.

Etički kodeks možete preuzeti ovdje.

Politika o konfliktu interesa

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Banka) svojim klijentima pruža finansijske i investicione usluge.


U cilju izbjegavanja, prepoznavanja i upravljanja konfliktom interesa koji može nanijeti štetu klijentima, Banka je sačinila regulativu čija su glavna načela i procedure sadržani u Politici o konfliktu interesa.


Politika o konfliktu interesa sadrži pregled okolnosti koje dovode ili koje mogu dovesti do konflikta interesa sa potencijalno negativnim posljedicama po klijenta.Politiku o konfliktu interesa možete preuzeti ovdje.

Antikorupcijska politika CKB-a

Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, članica OTP grupe (u daljem tekstu: Banka) i OTP grupa posvećeni su borbi protiv korupcije. Vlasnici i čelnici Banke zastupaju nultu toleranciju prema svim oblicima mita i korupcije (sticanja nepravednih prednosti).

Odredbe Antikorupcijske politike Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Politika) formulisane su u skladu sa važećim crnogorskim zakonima, standardima OTP grupe i smjernicama Wolfsberg grupe za borbu protiv korupcije.

Svrha ove Politike je da se definišu principi antikorupcijske aktivnosti Banke, identifikuju oblasti koje su posebno izložene riziku od korupcije i da služi kao osnovni dokument za izradu regulatornih akata vezano za antikorupcijske aktivnosti Banke i pogođenih zaposlenih.

Principi i odredbe ove Politike primjenjuju se na cjelokupnu organizaciju Banke počevši od formulacije internih regulatornih akata, ugovora koji se zaključuju sa partnerima do aktivnosti pojedinačnih zaposlenih, kao i na sve aktivnosti Banke.

Odjeljenje za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima je organizaciona jedinica nadležna za Politiku.

Antikorupcijsku politiku CKB-a možete pogledati ovdje.