CKB

Zapošljavamo: Referent u Odjeljenju za odobravanje kredita pravnim licima

01.11.2019.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica raspisuje oglas za radno mjesto: Referent u Odjeljenju za odobravanje kredita pravnim licima

Zapošljavamo: Referent u Odjeljenju za odobravanje kredita pravnim licimaCrnogorska komercijalna banka AD Podgorica raspisuje oglas za radno mjesto: Referent u Odjeljenju za odobravanje kredita pravnim licima


Uslovi

  • VSS, ekonomska ili srodna struka (finansije, menadžment, bankarstvo)
  • Minimum godinu dana radnog iskustva
  • Dobro poznavanje MS Office paketa
  • Znanje engleskog jezika


Opis posla i odgovornosti

  • Prikupljanje i pripremanje materijala za redovne i vanredne kreditne i limit komitete,
  • Pripremanje analize rizika na osnovu primljene dokumentacije,
  • Prezentovanje analize rizika na zasijedanju KLK-a banke,
  • Pripremanje predloga odluke za KLK-e banke,
  • Vođenje evidencije o odobrenim kreditima, grancijama, akreditivima.

Kako aplicirati
Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu posao@ckb.me najkasnije do 08.11.2019. godine.
Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Referent u Odjeljenju za odobravanje kredita pravnim licima.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.
Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.