CKB

Zapošljavamo: Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima

10.09.2018.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica raspisuje oglas za radno mjesto: Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima

Zapošljavamo: Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima

Uslovi:

 • VSS, poželjno Ekonomski fakultet
 • Radno iskustvo nije neophodno, ali je poželjno
 • Iskustvo u izradi finansijskih analiza je poželjno
 • Odlično poznavanje engleskog jezika

Opis posla i odgovornosti

 • Sveobuhvatno praćenje i kontrola dodijeljenog portfolija
 • Učestvovanje u korporativnim kampanjama
 • Komunikacija sa klijentima i stalni rad na sticanju klijenata
 • Upravljanje odnosima s postojećim i potencijalnim klijentima
 • Predlaganje primjenjive kamatne stope, naknade, uslove kredita, pripremanje dokumentacije, aplikacije za određivanje limita, izvještaje, dopise i ostalo
 • Omogućavanje aktivnosti unakrsne prodaje bančinih proizvoda korporativnim klijentima (uključujući i proizvode Komercijalnog faktoringa, maloprodajnih proizvoda i investicionih usluga, kao i privatnih bankarskih usluga preduzetnika)
 • Davanje preporuka i preduzimanje mjera za poboljšanje prodaje
 • Obavljanje svih aktivnosti vezanih za analizu, pripremu materijala i odluka za kreditni odbor, monitoring projekta
 • Obavljanje svih radnih zadataka iz nadležnosti Direkcije, kako redovnih tako i vanrednih, po procjeni nadređenog i u skladu sa potrebama banke.

Kako aplicirati

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu hroffice@ckb.me najkasnije do 16.09.2018. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Referent u Direkciji za poslovanje sa velikim pravnim licima.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kanditati koji uđu u uži izbor.