CKB

Zapošljavamo: Viši referent za razvoj ljudskih resursa

05.03.2018.

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica raspisuje oglas za radno mjesto: Viši referent za razvoj ljudskih resursa

Zapošljavamo: Viši referent za razvoj ljudskih resursa

Uslovi:

 • VSS, VŠS – ekonomska, pravna ili druga odgovarajuća struka,
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na sličnim pozicijama,
 • Znanje engleskog jezika i Microsoft Office alata.

Opis posla:

 • Izrada procedura i pravilnika u skladu sa internim zahtjevima, zahtjevima grupe, HR standardima i lokalnim zakonima,
 • Učestvovanje u izradi važnih akata koji se tiču organizacionih promjenau banci,
 • Poštovanje usklađenosti imenovanja, postavljenja i redovne kontrole usklađenosti nosilaca ključnih funkcija sa regulativom;
 • Implementacija motivacionog sistema zaposlenih, upravljanje i praćenje učinka zaposlenih,
 • Učestvovanje u procesu unapređenja interne i eksterne komunikacije,
 • Učestvovanje u projektima koji se tiču razvoja ljudskih resursa u Banci,
 • Učestvovanje u izradi plana edukacije,
 • Učestvovanje u praćenju razvoja karijere zaposlenih,
 • Vršenje i drugih poslova po nalogu pretpostavljenog.

Kako aplicirati:

Potrebno je da CV, propratno pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Odjeljenju za ljudske resurse CKB-a, na adresu hro­ffice@ckb.menajkasnije do 12.03.2018. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Viši referent za razvoj ljudskih resursa.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.