CKB

Zapošljavamo: Viši referent nivo 1 u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima

12.12.2017.

Zapošljavamo: Viši referent nivo 1 u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica raspisuje oglas za prijem na radno mjesto: Viši referent nivo 1 u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima
Uslovi

  • VSS, Pravni ili Ekonomski fakultet;
  • Poznavanje engleskog jezika, pisanje i konverzacija;
  • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket);
  • Minimum 1 godina iskustva u radu na sličnim pozicijama.

Opis poslova i odgovornosti

  • Razmatranje, analiziranje i davanje prijedloga za rješavanje lošeg duga svih klijenata koji se nalaze u nadležnosti referenta;
  • Vođenje evidencije o kreditima u kašnjenju, praćenje i kontrolisanje realizacije odluka u vezi klijenata koji se nalaze u nadležnosti referenta;
  • Komunikacija sa klijentima i eksternim partnerima Banke;
  • Izrada i analiza internih izvještaja i informacija iz nadležnosti Odjeljenja;
  • Po nalogu Rukovodioca Odjeljenja izvršavanje i drugih poslova iz okvira nadležnosti Odjeljenja.

Kandidati će biti testirani.

Kako aplicirati:

Potrebno je da biografiju, motivaciono pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje fakulteta dostavite Odjeljenju za ljudske resurse Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica na adresu hroffice@ckb.me do 19.12.2017. godine.

Obavezno je da u predmetu (subject-u) email-a navedete: Viši referent nivo 1 u Odjeljenju za rukovanje lošim plasmanima.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće testirani/intervjuisani.