CKB

Najava promjene liste uslova

27.11.2017.

Najava promjene liste uslova

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 1. februara 2018. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica. Promjena se odnosi na promjene provizija za mjesečno održavanje računa.

Svi uslovi iz postojeće Liste uslova za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica su važeći i njih možete naći na našem sajtu, a prestaju da važe 1. februara 2018. godine kada na snagu stupa nova Lista uslova.

Novi uslove za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica, 01.02.2018.