CKB

Zapošljavamo: Referent u Direkciji za razvoj proizvoda i usluga

12.10.2017.

Zapošljavamo: Referent u Direkciji za razvoj proizvoda i usluga

Uslovi

 • Visoka stručna sprema iz oblasti ekonomije ili druge odgovarajuće struke
 • Minimum 1 godina radnog iskustva
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Odlično poznavanje MS Office paketa

Prednosti

 • Iskustvo u razvoju bankarskih proizvoda za mala i srednja preduzeća
 • Iskustvo u kreiranju analitičkih izvještaja
 • Iskustvo u pisanju dokumenata na engleskom jezku
 • Iskustvo u osmišljavanju procesa razvoja proizvoda i usluga

Opis posla i odgovornosti

 • Kreiranje, modifikacija i implementacija bankarskih proizvoda i usluga sa fokusom na proizvode za mala i srednja preduzeća
 • Izrada i izmjene odgovarajućih IT specifikacija prilikom uvođenja novih proizvoda
 • Edukacija i podrška zaposlenima na nivou banke u vezi sa implementacijom proizvoda
 • Učestvovanje u istraživanju i analizi tržišta u domenu bančinih proizvoda i usluga
 • Monitoring i kontrola implementiranih novih proizvoda i ostvarenih rezultata
 • Učestvovanje u projektima razvoja novih proizvoda na nivou sektora
 • Komunikacija sa partnerima u domenu poslovanja Direkcije
 • Ostali zadaci delegirani od strane direktno pretpostavljenog

Kako aplicirati

Potrebno je da biografiju, motivaciono pismo i skeniranu diplomu/uvjerenje pošaljete Direkciji za ljudske resurse Crnogorske komercijalne banke a.d. Podgorica, na adresu hroffice@ckb.me najkasnije do 22.10.2017. godine. Obavezno je da u predmetu (subject-u) mail-a navedete: Referent u Direkciji za razvoj proizvoda i usluga.

Nekompletne i poštom pristigle prijave neće biti uzete u obzir.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.