CKB

Obavještenje klijentima o pravu zamjene postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija

18.08.2017.

 	Obavještenje klijentima o pravu zamjene postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih i međunarodnih platnih transakcija

Poštovani klijenti,

Polazeći od odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada jedinstvenog matičnog broja za formiranje transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija klijenta i transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija klijenta predstavlja veći obim nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, kao i rizik od zloupotrebe u platnom prometu, na navedeni način određenog broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija klijenta i transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija klijenta. Informišemo vas da imate mogućnost da tražite zamjenu postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija i broja transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija koji se sastoji od cifara vašeg jedinstvenog matičnog broja, odnosno imate mogućnost da vam se otvori novi račun koji u svom sastavu neće sadržati cifre vašeg jedinstvenog matičnog broja.

S poštovanjem, Vaša CKB