CKB

Obavještenje klijentima o pravu zamjene postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija

18.08.2017.

Obavještenje klijentima o pravu zamjene postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija

Poštovani klijenti, polazeći od odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obrada jedinstvenog matičnog broja za formiranje transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija klijenta predstavlja veći obim, nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade, kao i rizik od zloupotrebe u platnom prometu, na navedeni način određenog broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija klijenta.
Informišemo vas da imate mogućnost da tražite zamjenu postojećeg broja transakcionog računa za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija koji se sastoji od cifara vašeg jedinstvenog matičnog broja, odnosno imate mogućnost da vam se otvori novi račun koji u svom sastavu neće sadržati cifre vašeg jedinstvenog matičnog broja.