CKB

Informacione tehnologije

Kao nosilac tehnološkog prosperiteta bankarastva Crne Gore, CKB shvatajući potrebu savremenih klijenata koji žele brže i jednostavnije obavljanje transakcija sa bilo kog mjesta u svijetu, godinama razvija i unapređuje modernu i efikasanu informacionu infrastrukturu.

Napredan sistem elektronskog bankarstva CKB NetBank integriše transakcioni CKB Call Centar 19894, CKB Message Centar, CKB Mobile Top-Up, CKB Telefonsko bankarstvo, CKB Trajni nalog, a u narednom periodu i diferenciranje putem elektronske trgovine i CKB eCommerce servisa.