CKB

Objekti u ogledalu izgledaju bliže nego što jesu!

 • Ponuda za posjetioce sajma automobila CKB Auto Moto Show 2019
 • Iznos kredita do 30.000 EUR
 • Rok otplate do 5 godina
 • Bez provizije za obradu kredita!

Opis proizvoda

Specijalna sajamska ponuda: CKB krediti za automobile bez troškova obrade kredita*!

CKB krediti za automobile namijenjeni su za kupovinu novih automobila sa rokom otplate od 12 do 60 mjeseci. U saradnji sa vodećim auto kućama u Crnoj Gori, veoma jednostavno i uz najpovoljnije uslove do sada, kupite automobil koji ste oduvijek željeli. CKB krediti za automobile se odobravaju u iznosu do 30.000 EUR, sa rokom otplate do 5 godina. Sredstvo obezbjeđenja je zaloga nad automobilom koji je predmet kupovine, a kasko polisa osiguranja je obavezna tokom cijelog perioda trajanja kredita.

*Reprezentativni primjer

Za iznos kredita od 11.000 EUR sa rokom otplate 60 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,00%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 5,02%. U obračun EKS za ovaj primjer uključeni su samo poznati troškovi – kamata za cijeli period, provizija za odobravanje od 0%, trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Zbir ukupnog iznosa kredita i ukupan iznos poznatih troškova kredita iznosi 12.427,39 EUR, a iznos mjesečne rate 207,04 EUR. Ostali troškovi, kao što su troškovi kasko osiguranja vozila, upisa zaloge – nijesu uključeni u izračunati EKS.

Uslovi odobravanja kredita

 • Klijenti od 21 do 70 godina starosti (dospijeće posljednje rate kredita).
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima),
 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje.
 • Zaloga na automobilom koji je predmet kupovine

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Ispunjen i potpisan zahtjev za kredit
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (potrebna dokumentacija i za žiranta, ukoliko je predviđen uslovima kredita)
 • Fotokopija strane pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od MUP-a (za nerezidente)
 • Potvrda o zaposlenju ili penzioni ček u slučaju penzionera
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju
 • Blanko mjenica
 • Izjava o otpremnini
 • Izjava o jemstvu (za žiranta)

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.
Iznos glavnice (EUR)? *
3000 EUR
Minimalna vrednost iznosa kredita je 3000 EUR a maksimalna vrednost iznosa kredita je 30000 EUR.
Period otplate (m) *
12 m
Period otplate kredita mora biti izmedju 12 m i 60 m.
Kamatna stopa (%) *